หน้าแรก
   การเมือง
   การศึกษา
   บันเทิง
   เศรษฐกิจ
   ประเพณีมอญ
   บทกลอน
   บทความ
 ǻШѹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางประเทศไทย..หลังประชามติ


ทิศทางประเทศไทย..หลังประชามติ
..สัจจวาที..

                             วันที่ 19 สิงหาคมเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว 2549 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

            ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 65 ล้านคน ผู้มีสิทธิที่มีอายุเกิน 18 ปี มี 45,093,055 คน มาใช้สิทธิในการลงประชามติ 25,978,954 คน คิดเป็น 57.61%

-                            เห็นชอบ  14,727,306                       เสียง                    คิดเป็น 57.81%
-                            ไม่เห็นชอบ 10,747,441                   เสียง                     คิดเป็น  42.19%
-                            บัตรเสีย  504,123                           ใบ                        คิดเป็น  1.94 %

                             ประเทศไทยมี 75 จังหวัดรวมเขตปกครองพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครอีกจังหวัดเป็น 76 จังหวัด กรุงเทพมหานครมีเขตปกครอง  50 เขตปกครอง ประชากร 5,695,956 คน ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 4,158,842 คน  มีจำนวนผู้ลงคะแนนเห็นชอบประมาณ 40 % 

          ผลประชามติที่ออกมาภาคอีสานและภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ  รัฐบาล  พยายามอย่างเต็มที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นด้วย ใช้ทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ เช่นอำนาจรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้ไปลงประชามติ สื่อต่าง ๆ ส่งทหารลงไปในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชื่อเก๋ไก๋ว่า โครงการ วิทยากรแม่ไก่

                             แต่ท่านผู้อ่านครับ..อำนาจอธิปไตยตามหลักประชาธิปไตยมี 3 ประการ คือ อำนาจทางรัฐสภา อำนาจตุลาการ และอำนาจการบริหาร อำนาจทั้ง 3 ประการนี้จุดศูนย์กลางมันอยู่ที่ประชาชน หลักการเบื้องต้นง่าย ๆ หากคุณหิว คุณไม่มีเงินใช้ ผลิตภัณฑ์ผลผลิตของคุณขายไม่ออก ไม่มีรายได้ ท้องคุณไม่อิ่ม ผู้เขียนว่าไม่มีใครที่จะฉลาดน้อยไปคำนึงถึงเรื่องไกลตัวอย่างสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 หรอกครับ เพราะคุณกำลังหิว ลูกเมียไม่มีเงินใช้ ตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และรัฐบาล  ไม่ได้แก้ตรงนี้ เพราะมัวแต่ไปหาความผิดกับขั้วอำนาจเก่า ซึ่งก็ทำอะไรเขาไม่ได้ นอกจากอายัดทรัพย์

                             การที่ประชาชนไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นความด้อยในมวลชนของทหาร และไร้เดียงสาของรัฐบาล ที่ส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการแก่ๆ เข้ามาบริหารประเทศ 

            แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ซึ่งเป็นฉบับที่ 18 นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมา 2475 ก็ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550  พร้อมกับกลุ่มอำนาจเก่าอย่าง กลุ่มไทยรักไทย ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ในนาม พรรคพลังประชาชน ชื่อสมัคร สุนทรเวช ผู้ได้ชื่อว่า “ขวาสุดขั้ว”

ทิศทางการเมืองต่อจากนี้ไปน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับ..เพราะการต่อสู้ทางการเมืองต่อจากนี้ไปจะสู้กันด้วย 3 ขั้วการเมือง ขั้วแรกพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ และชาติไทย ซึ่งอาจจะมีพรรคเล็กอย่างพรรคมหาชน และประชาราชรวมแจม  ขั้วที่สองกลุ่มไทยรักไทยซึ่งปัจจุบันแปลงสภาพเป็นพรรคพลังประชาชนแล้ว เป็นกลุ่มการเมืองที่มีอดีต ส.ส. มากที่สุด มีฐานเสียงทางภาคอีสานและภาคเหนือมากที่สุดและเป็นพรรคที่มีเงินสนับสนุนมากที่สุด ซ้ำยังได้หัวหน้าพรรคอย่าง  สมัคร สุนทรเวช ขวัญใจชาวกรุงเทพมหานครมาร่วมอีกด้วย ทำให้กลุ่มการเมืองขั้วที่หนึ่งหนาวไปตาม ๆ กัน แต่อย่างว่าละครับทหารคงไม่ปล่อยให้ขั้วที่สองเข้ามาบริหารประเทศแน่  หากปล่อยเข้ามาบริหาร  คณะทหารที่ร่วมกันก่อการรัฐประหาร  กับกลุ่มที่กำลังเอาเป็นเอาตายกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตอนนี้คงต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแน่..

                              ผู้มองการไกลอย่าง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จึงประกาศตัวขอเป็น “โซ่ข้อกลาง” ขั้วที่สามจึงเกิดขึ้นเพราะอยู่ตรงกลางได้กินทั้ง 2 ฝ่าย (ฮา)  แต่นั่นแหละครับ การเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอน ตอนนี้กองทัพก็กำลังวุ่น ๆ อยู่กับการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบก ไม่รู้ว่า พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะหาทางออกอย่างไร เพราะตัวเองจะลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้แล้ว หากวุ่นวายมาก เดี่ยวก่อรัฐประหารอีกรอบ
  ทิศทางประเทศไทย ต่อจากนี้ไปไม่อยากคิดครับ....

 

 


:: Home | To Top ::

Copyright © 2004-2005, Kao Wao News Group. All rights reserved. Suggestions or comments to the Editor. Code by Webmaster.