หน้าแรก
   การเมือง
   การศึกษา
   บันเทิง
   เศรษฐกิจ
   ประเพณีมอญ
   บทกลอน
   บทความ
 ǻШѹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ตานฉ่วย" กลับคำประกาศใช้รัฐธรรมนูญทันที


"ตานฉ่วย" กลับคำประกาศใช้รัฐธรรมนูญทันที

ภาพพล.อ.ตานฉ่วย ก่อนการประชุมพูดคุยกับนายบัน คี-มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2551 ซึ่งหลังจากการหารือ ผู้นำคณะทหารได้ตกลงยอมให้ทีมช่วยเหลือจากต่างชาติเข้าประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุนาร์กิสพัดถล่ม.ภาพพล.อ.ตานฉ่วย ก่อนการประชุมพูดคุยกับนายบัน คี-มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2551 ซึ่งหลังจากการหารือ ผู้นำคณะทหารได้ตกลงยอมให้ทีมช่วยเหลือจากต่างชาติเข้าประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุนาร์กิสพัดถล่ม.

 

รัฐธรรมนูญใหม่ของพม่าได้รับการรับรองและประกาศใช้แล้วหลังจากที่มีการลงประชาชมติทั้ง   2  ครั้งในเดือน  พ.ค.   ทั้งๆ    ที่ก่อนหน้านี้ทางการเคยกล่าวว่า รัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติ  จะมีผลบังคับใช้ในอีก  2 ปีข้างหน้า
       
       พล.อ.  ตานฉ่วย   เป็นผู้อ่านคำแถลงเรื่องการประกาศใช้รัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาวันพฤัสบดี  (29 พ.ค.) และ   สถานีโทรทัศน์ของทางการรายงานในวันเดียวกัน
       
       "การลงประชามติ  ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศได้รับการรับรอง    และประกาศใช้เป็นรัฐ ธรรมนูญ  แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า" สถานีโทรทัศน์ของทางการพม่ากล่าว
       
       คำแถลงกล่าวว่า   ประชาชนจำนวนมากถึง    27,288,827    หรือคิดเป็นร้อยละ 92.48% ลงคะแนน "รับ" ร่างรัฐธรรมนูญนี้ จากจำนวนผู้ที่ออกมาลงคะแนนทั้งหมดร้อยละ  98.12%  ทั้งนี้เป็นรายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี
       
       คณะรัฐบาลทหารพม่าเคยกล่าวว่า  เมื่อครั้งประกาศจะจัดให้มีการลงประชามติว่า รัฐธรรมนูญนี้จะมีผลภายใน 2 ปี จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐสภาหลังจากที่มีการเลือกตั้งขึ้น
       
       คณะรัฐบาลพม่าได้เพิกเฉยต่อคำเรียกร้องจากนานาชาติที่ต้องการให้เลื่อนการลงประชามติออกไป และยังคงดำเนินการจัดการลงประชามติเมื่อวันที่ 10 และ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา   แม้ว่าบางส่วนของประเทศจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์พายุนาร์กิสพัดถล่ม  ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายกว่า 133,000 ราย
       
       ผู้ประสบภัยมากกว่าครึ่งหนึ่งในจำนวน   2.4 ล้านคนได้รับผลกระทบอบย่างหนัก และยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรบรรเทาทุกข์จากนานาชาติ กระนั้นรัฐบาลพม่ายังเรียกร้องให้ผู้ประสบเคราะห์เกือบทั้งหมดออกมาลงคะแนน
       
       คณะรัฐบาลทหารพม่ากล่าวว่า รัฐธรมมนูญฉบับนี้จะเป็นการปูทางไปสู่การจัดการเลือกตั้งภายใน  2 ปี แต่ด้านกลุ่มผู้สนับสนุนนางอองซานซูจี   ผู้นำด้านประชาธิปไตยกล่าวว่า   ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นเพียงการปูทางให้แก่คณะทหารพม่าให้อยู่ในอำนาจต่อไป
       
       นางอองซานซูจี   ซึ่งถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านมาเป็นเวลานาน   ได้ถูกยืดระยะเวลาการกักบริเวณออกไปอีก 1 ปีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (27 พ.ค.) เพื่อเป็นการกีดกันไม่ให้เข้าร่วมการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ โดยที่นั่งในสภาจำนวน 25% ถูกจำกัดไว้ให้แก่คณะทหาร
       
       บรรดานายพลทั้งหลาย  จะยังคงมีอำนาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินของประเทศและสามารถดึงอำนาจไปจากรัฐบาลได้โดยตรง
       
       ในช่วงก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   นางอองซานซูจี ผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ได้ออกกระตุ้นให้ประชาชนลงคะแนนคัดค้านร่างดังกล่าว โดยกล่าวว่าการลงคะแนนถูกจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ขู่กรรโชก.

 

                                                                                      ( ผู้จัดการออนไลน์ ):: Home | To Top ::

Copyright © 2004-2005, Kao Wao News Group. All rights reserved. Suggestions or comments to the Editor. Code by Webmaster.