အဂၤလိပ္   |   မြန္   |   ထုိင္း | ဗြီဒီယုိ  
     
"Working together for change and lasting peace"
  က်ေနာ္တုိ႕အေၾကာင္း | ဆက္သြယ္ရန္    
Welcome To Kaowao Newsgroup တနသၤာရီတုိင္းအတြင္း ေဒသေျပာင္းေ႐ြ႕ခံခဲ့ရသူမ်ား အဖက္ဖက္ကပုိမုိဆုိးဝါးလာ
သတင္း

KNU မဲကသာေဒသသုိ႔ DKBAေနာက္ နအဖစစ္ေၾကာင္းလုိက္ပါဝင္ေရာက္

Kaowao
စက္တင္ဘာ ၄၊၂၀၀၉။

စံခလပူရီ(စက္တင္ဘာ-၄)i။ - ။ ဒီေကဘီေအ ေစာေနာ္တယာ စစ္ေၾကာင္း ဘုရားသုံးဆူေဒသအနီး႐ွိ မဲကသာ႐ြာ သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔တြင္ နအဖစစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ၄င္း႐ြာအနီးသုိ႔ ထပ္မံေရာက္႐ွိလာရာ ႐ြာသားအခ်ဳိ႕ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ မသိမသာေျပာင္းေ႐ြ႕ထြက္ခြာေနၾကေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဝင္ေရာက္လာသည့္ နအဖစစ္ေၾကာင္းမွာ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႔၌ အေျချပဳလ်ွက္႐ွိေသာ ခမရ ၂၈၃ မွ ဗုိလ္ႀကီး ေအာင္သန္းဝင္း ဦးစီးအင္အား ၃၀ ခန္႔တပ္ခြဲတစ္ခြဲဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ မဲကသာေခ်ာင္းတစ္ဝုိက္၌ လႈပ္႐ွားေနၾက ေၾကာင္း KNU တပ္မဟာ ၆ ေျပာခြင့္ရ အရာ႐ွိတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

KNU တပ္မဟာ၆ တပ္ဖြဲ႔သည္ DKBA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေရာက္လာမႈကုိ တစ္စုံတစ္ရာ အေႏွာက္အယွက္ မျပဳေသးေသာ္ လည္း ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ဝင္ေရာက္လာမႈအေပၚ အဆုိပါတပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား မၾကာမီတြင္ တုိက္ပြဲစတင္ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား ယူဆေနၾကသည္။

မဲကသာသုိ႔ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ေရာက္႐ွိလာေသာ DKBA အမွတ္ ၉၀၇ တပ္ရင္းမႉး ေစာေနာ္တယာႏွင့္ အမွတ္ ၉၀၁ မွ ဗုိလ္ႀကီးေစာေအဝမ္းတုိ႔တပ္ဖြဲ႔အင္အားမွာ ၇၀ ခန္႔သာ႐ွိသည္ဟု နယ္စပ္စစ္ေရး ေလ့လာေနသူမ်ား ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ေနၾကသည္။

ထုိ႔အတူ DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္မ်ား အကူအညီျဖင့္ KNU တပ္မဟာ ၅၊ တပ္မဟာ ၇ ဧရိယာမ်ား တြင္လည္း ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရကမူ ကရင္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ မႈမ႐ွိေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ဇြန္လထုတ္ စစ္အစုိးရသတင္းစာမ်ား၌ ထုတ္ျပန္ေဖၚျပခဲ့သည္။

မဲကသာေဒသသည္ KNU တပ္မဟာ ၆ အဓိကေျခကုတ္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ DKBA ကုိအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေပးအယူမ်ား႐ွိၾကသည္ဟု နယ္စပ္စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ား လက္ခံရ႐ွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သုံးသပ္ေျပာဆုိေနၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ KNU အရာ႐ွိက ၄င္းအေပးအယူကိစၥကုိ အတည္မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စကားေျပာစက္ ျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈ႐ွိၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။


ok  မုိင္းမ်ားကုိျပင္ဆင္ေနေသာ ေစာေနာ္တယာ၏ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး              

အဆုိပါ မဲကသာ႐ြာ၌ ဒီေကဘီေအ စခန္းသစ္တည္ေဆာက္မည္ဟု ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ေဒသခံရြာသား မ်ားအား ရြာျပင္ထြက္ခြင့္ကုိလည္း DKBA မွ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ ဆုိပါ မဲကသာ႐ြာ၌ ဒီေကဘီေအ စခန္းသစ္တည္ေဆာက္မည္ဟု ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ား ရြာျပင္ထြက္ခြင့္ကုိလည္း DKBA မွ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

အဆုိပါ ေစာေနာ္တယာ ဒီေကဘီေအစစ္ေၾကာင္းမွာ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕တြင္ စခန္းခ်ေနစဥ္ ရိကၡာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး သစ္ကုန္သည္မ်ားအေပၚ သယ္ေဆာင္ခြင့္အေကာက္ တုိးျမင့္ေကာက္ခံခဲ့ရ သည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပၾကသည္။

KNU တပ္မဟာ ၆ အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈကုိ မျပဳလုပ္လုိဟု သတင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာမႈအေပၚ KNLA တပ္ရင္း ၁၆ ကလက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း KNU အရာ႐ွိက ဆုိပါသည္။စစ္အစုိးရ၏ေနာက္ဆုံးတင္ျပခ်က္ကုိ မြန္ျပည္သစ္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားလုံးဝလက္မခံဟုဆုံးျဖတ္သတင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉

အေ႐ွ႕ေတာင္တုိင္းလက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းအခ်ဳိ႕အား ေပၚတာဆြဲခြင့္ျပဳ

နအဖတပ္ဖြဲ႔ဝင္အထင္အျမင္လြဲမွားပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မဲဇလီ႐ြာရယကအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဒဏ္ရာျပင္းထန္ေန

မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္အခမ္းအနားက်င္းပ

နအဖတပ္မွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အႏွိပ္သည္အျဖစ္အတင္းအဓမၼဆင့္ေခၚ

ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ရန္ မြန္အလုပ္သမားမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဦးမည္

KNU တပ္မဟာ ၆ ဧရိယာတြင္ေျပာက္က်ားပစ္ခတ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြား

ေငြညွစ္ေနေသာေၾကာင့္မြန္အလုပ္သမားမ်ား ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္လုပ္မလုပ္ခ်င္ၾက

တပ္မဟာ(၆) KNU ဧရိယာအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေန

ေနရပ္ရင္းျပန္ျမန္မာေ႐ြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၅၀ နီးပါးခန္႔ ျမဝတီၿမဳိ႔၌ေသာင္တင္ေန

မြန္ျပည္သစ္စခန္းအနီး KNU မုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ နအဖတပ္ရင္းမွဳးအနည္းငယ္ထိ႐ွ

နအဖစစ္ေၾကာင္းအပစ္ခတ္ခံရၿပီး တစ္ဦးေသ၊ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာ

က်ိဳက္မေရာျမိဳ႔နယ္တြင္ ရဲတပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္း

ဒီေကဘီေအတို႔ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ကရင္ရြာသားမ်ားထိုင္းနယ္စပ္တြင္တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးေနရ

အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ခဲ့ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ႏွစ္ဦးမပါဝင္

မြန္ၿပည္သစ္ပါတီအား စစ္ေရးအရ အေရးယူသြားရန္ အေရွ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဴပ္အား ညႊန္ႀကား

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားသတိရွိၾကရန္ နိဳင္ဟံသာမွတိုက္တြန္း

ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕တြင္ ဗုံးကြဲျပန္ၿပီ

ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႔အနီး နအဖစစ္ေၾကာင္းမုိင္းထိခုိက္ေသေၾကဒဏ္ရာမ်ားရ႐ွိ

ခလရ ၆၂ တပ္ရင္းေ႐ွ႕၌ MNPCP မြန္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔လုပ္ႀကံခံရ

မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား တတိယအင္အားစုပါတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ

KNU မဲကသာေဒသသုိ႔ DKBAေနာက္ နအဖစစ္ေၾကာင္းလုိက္ပါဝင္ေရာက္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအတြင္းေရးမႉးအေပၚစြပ္စြဲခ်က္မွာ SB ၏လုပ္ရပ္ဟု စရဖ ကေျပာဆုိ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ရတခတုိင္းမႉးတုိ႔ထပ္မံေတြ႔ဆုံ

Untitled Document


Untitled Document
   Top | Go Back
မူပုိင္ © 2004 - Kaowao Newsgroup. All Rights Reserved. web counter code Views