အဂၤလိပ္   |   မြန္   |   ထုိင္း | ဗြီဒီယုိ  
     
"Working together for change and lasting peace"
  က်ေနာ္တုိ႕အေၾကာင္း | ဆက္သြယ္ရန္    
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခခ် မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပဏာမတာဝန
ရသေဆာင္းပါး

ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး

ဝင္းေရာ္ ေစာထဲေန
ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ၊၂၀၀၉။

ကရင္အမ်ဳိးသား အလံေတာ္ဟာ နက္ရိွင္းေသာ အဓိပၸါယ္ရွိျပီး ၾကီးမားေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ အလံဆိုသည္မွာ အဖြဲ႔အ စည္း၏ကိုယ္စား၊ လူမ်ိဳးတမ်ဳိး၏အသက္ကို ကိုယ္စား ျပဳျခင္းသေကၤတ အမွတ္အသား တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရး ၾကီးလွတဲ့အမွတ္အသားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ဟာ အျခားလူမ်ဳိးတို႔က၊ အသိ အမွတ္ျပဳတာကို ကရင္အမိ်ဳးသားေတြက ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ရပါတယ္။

(၁၈၈၁)ခုႏွစ္တြင္  ေဒါက္တာတီသံျပာဟာ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲကို တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ၄င္းအဖြဲမွာ သူက ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔၏ ပထမဦးဆုံးေသာ သဘာပတိျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာတီသံျပာ သဘာပတိျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ (၁၉၃ဝႏွင့္ ၄ဝ)ခုႏွစ္ၾကားမွာ သာယာဝတီျမိဳေနဆရာစံေဘာ္က၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ သဘာပတိတာဝန္အျဖစ္ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာစံေဘာ္က၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ သဘာပတိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာဘဲ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးထဲမွာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔၊ ကရင္အလံ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားသီခ်င္း၊ ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ကရင္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ားနဲ႔အတူ လြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဤအခြင့္အေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ တညီတညြတ္ တည္းတုိက္ပြဲဝင္ေတာင္း ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ကရင္အစည္းအရုံး Karen National Association  ျဖင့္ေခၚေဝၚခဲ့ပါတယ္။ ကရင္လူ မ်ိဳးမ်ားအားလုံး ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာ အတူတကြ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ မိမိတိုအလံေတာ္ရွိ လာရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးထဲမွာ(၁၉၃၅)ခုႏွစ္ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ကရင့္အလံေတာ္ကိစၥကို တင္သြင္းျပီးမဲခြဲဆုံးျဖတ္ ခ့ဲၾကပါတယ္။
အစည္းအေဝးျပီးတာနဲ႔တျပိဳင္တည္း ကရင္အလံပံုစံကို ျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္အေနျဖစ္ အျပိဳင္အဆိုင္ေရးဆြဲၾကရန္ ေၾကညာစာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာထဲမွာပါ ထည့္သြင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကရင္အလံပုံစံေရးဆြဲၾကရန္ ေတာင္းဆိုေဆာ္ၾသပန္ ၾကားလုိက္တယ္။ ျပိဳင္ပြဲဆုကိုလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ေပးမယ္လို႔ ေၾကညာ ခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါေသးတယ္။

ဤပန္ၾကားခ်က္ဟာ မၾကာခင္အေတာအတြင္းထဲမွာပဲ ျပည္တြင္းမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပား  အလံေတာ္ပုံစံအခုတစ္ရာေက်ာ္ တင္ပို႔လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုအလံေတာ္ပံုစံအခုတစ္ရာေက်ာ္အနက္ အလံပုံစံ(၁၂)ခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး အလံ(၁၂)ခုထဲမွာ (၃)ခုထပ္မံေရြးခ်ယ္လိုက္ျပန္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အလံ (၃)ခုမွာ အလံပုံစံေရးဆြဲတဲ့သူ ပထမဆုရရွိတဲ့ (မန္းဘခင္) (ဘီေအ) ကရင္အမိ်ဳး သားအဖြဲ႔ကစာေရးဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 
သူတီထြင္တဲ့အလံေတာ္ဟာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတိုရဲ႕အျမတ္တႏိုးထားေသာ ဖါးစည္တစ္လုံး ပါရွိပါတယ္။ သူကဖားစည္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုေဖၚျပရာမွာ (က)ေရွးေခတ္ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့အိမ္တိုင္းမွာ ဖါးစည္ကိုလက္နက္သဖြယ္ေဆာင္ ထားၾကပါ တယ္။ (ခ)ကရင္လူမ်ိဳး မ်ားဟာ ဖါးစည္ကိုအသက္သမွ်ရိုေသ တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။ သက္ရွိေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ေၾကာင့္ ဖါးစည္တစ္လုံးလိုမေခၚဆိုဘဲ ဖားစည္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယဆုရရွိခဲ့တဲ့ ေတာင္ငူကဆရာမိုးလိုရဲ႕ ေရးဆြဲေသာအလံ အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္မွာ တက္သစ္စေနဝန္းအမွတ္အသား တစ္ခုျဖစ္တယ္။ သူ၏ေဖၚျပခ်က္မွာ (က)တက္သစ္စေနဝန္းဟာ ေန၏အလင္းေရာင္ကို ကမၻာေပၚရွိကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတို႔ရဲ႔ တိုးတက္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ခ)ေနေရာင္ျခည္ဟာ ေၾကာက္စိတ္ကိုဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုအတြင္းမွာ အိမ္သူအိမ္သား တစ္ေယာက္ကေနမေကာင္းဖ်ားနာေနလွ်င္ အျခားေသာအိမ္သား တစ္ဦးဦးကလူနာသည္အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ၾကေနသည့္အတြက္ မိုးျမန္ျမန္လင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ညဘက္ေမွာင္ ခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ခံစားေနရသည့္အတြက္   နံနက္ေနရဲ႕အလင္းေရာင္ေပၚလာတဲ့အခါ ေၾကာက္စိတ္ ကို ဖယ္ရွားေစပါ တယ္။ (ဂ)ေနရဲ႕အလင္းေရာင္ဟာ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ သက္ရွိအရာဝတၳဳမ်ားအားလုံး အသက္ရွင္ျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိူင္တယ္။ ကမၻာေပၚရွိ လူသားမ်ားအားလုံးလည္း ေနေရာင္ျခည္အားကို လိုသလိုအသုံးျပဳခဲ့ႀကပါတယ္။ ဆရာဝန္မ်ားကလည္း လူနာကို ေနလွမ္းျပီး က်န္းမာေစသလို ေနေရာင္ျခည္ရဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရရွိပါတယ္။

တတိယဆုရရွိတဲ့ ေဒါက္တာဘေစာေဒြးေရးဆြဲတဲ့ ကရင္အလံေတာ္ပံုစံမွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ အရုပ္အမွတ္အသားျပဳခဲ့ ပါတယ္။ ဖားစည္ရဲ့အေပၚမွာလည္း ဆင္အရုပ္ပါရွိေနပါတယ္သူရဲ႕အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္မွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ဟာတန္ဘိုးရွိျပီး ျမင့္ျမတ္တဲ့ ရာတနာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ကရင္အစည္းအရုံးအတြင္းေရးမွဴး မန္းဘခင္ဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ ကရင္အလံ(၃) ခုေပါင္းကာ တစ္ခုတည္းအတည္ျပဳျပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ထံသို‹တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းေနာက္ ကရင္အမ်ဳိးအဖြဲ႔က ဤအလံေတာ္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ကရင္အလံေတာ္မွာ အေရာင္(၃)မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အနီ၊အျဖဴ၊ အျပာ ေရာင္ႏွင့္ ေနျဖာေရာင္ျခည္(၉)ခုလည္းပါဝင္ ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္အလံေတာ္(၃) ခုကို ေပါင္းစည္းခဲ့တဲ့ မန္းဘခင္က ကရင္အလံေတာ္ရဲ့အဓိပၸါယ္ေဖၚျပရာမွာ
(က) အနီေရာင္ဆိုသည္မွာ- ရဲရင့္ျပတ္သားျခင္းသတၱိရွိျခင္း၊ ဇြဲေကာင္းျခင္း။
(ခ)   အျဖဴေရာင္ရဲ့ဓိပၸါယ္မွာ - ျဖဴစင္ျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း။
(ဂ) အျပာေရာင္ရဲ့အဓိပၸါယ္မွာ - ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
(ဃ) တက္သစ္စေနဝန္း၏ေနေရာင္ျခည္(၉)ခုမွာ- ကရင္လူမ်ိဳးတ႔ုိရဲ႕ ေနရပ္ဌာနီကို ေဖၚျပျခင္း၊ ဘဝတုိးတက္မႈႏွင့္ သာယာၿငိမ္းခ်မ္းမူျဖစ္ပါတယ္။
(င) ဖားစည္၏အဓိပၸါယ္မွာ – စည္းလုံးညီညြတ္မွဳအမွတ္အသားႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမူ ၊ တန္ဖုိးရွိ ေသာပုိင္ဆုိင္မူတုိ႔ျဖစ္ပါ တယ္။

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ က်င္းပတဲ့ႏွစ္တႏွစ္တည္း ျမန္မာသကၠရာဇ္(၁၂၉၉) ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၉၃၈)ခုႏွစ္ကရင္သကၠရာဇ္ (၂၆၇၇)ခုႏွစ္မွာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပထမဦးစြာ က်င္းပခဲ့သည့္ေန႔မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကုိ ၄င္းႏွစ္သစ္ကူးေန႔ မွာပဲ အလံတုိင္ေပၚသုိ႔ လႊင့္ထူခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားတုိ႔က စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဦးညြတ္၍ အေလးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

(၁၉၃၆)ခုႏွစ္မွာ  ျဗိတိသွ်တပ္မွ ကရင္စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္တို႔က၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအလံေပၚတြင္ရွိေသာ  ဖားစည္၏ ေအာက္မွာကဒိုးႏွစ္ခုအထိမ္းအမွတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဤသေကၤတ အမွတ္အသားပါေသာ အလံကို အဂၤလိပ္ အစိုးရထံတရားဝင္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကရင့္အမ်ဳိးသားအလံဟာ (၁၉၄၉)ခုႏွစ္ဇႏၷဝါရီလ(၃၁)ရက္ေန႔မွာ ကရင့္လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါမွာ ေတာတြင္းကရင့္လက္နက္ကုိင္အလံဟု (ဖဆပလ) အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွ အခ်ဳိ႔ လူေတြကစြပ္စြဲေျပာဆုိၾကၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအလံကို  အစိုးရက သုံးစဲြခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးမလုပ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၾကေသာဆရာသာထို–ဆရာမန္းဂ်ိမ္းထြန္းေအာင္ ကရင္ လူႀကီးေစာဘဲေလတို႔က၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ကရင္အလံေတာ္ကိုရဲရဲဝ့ံဝံ့ ျပန္ လည္၍ လႊင့္ထူခဲ့ပါတယ္။

(၁၉၆၃)ခုႏွစ္–မူးဆိုးေကာ္ကစာ ေစာဟန္တာသာေမႊးအား ကရင္အလံေတာ္ကို ျဖန္႔ ေဝခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၇၁)ခုနွစ္မွာ ေစာစံ ဖိုးသင္လည္းထိုနည္းတူစြာ ကရင္အလံေတာ္ ကိုထုတ္ေဝခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ယခုအသုံးျပဳေနေသာအလံဟာ ေရွးေခတ္က၊ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေႀကာင့္ ဤအလံေတာ္ သည္ နက္ရွဳိင္းေသာအဓိပၸါယ္ရွိျပီး ဂုဏ္က်က္သေရလည္း ျပည့္ဝပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္  ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအားလုံး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာေနာင္သား ကရင္အမ်ဳိးသားထု တစ္ရပ္လံုးက မိမိတို႔ရရွိထားတဲ့ ဒီအခြင့္အေရးကိုမပေပ်ာက္မဆုံးရွံဳးရေအာင္ ကရင္တုိင္းမွာ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ေတာင္ေပၚေဒသေျမျပန္႔ေဒသႏွင္႔ ေရေျမရပ္ျခားေနထိုင္ ၍ျပန္႔ က်ဲေနၾကေသာကရင္လူမ်ဳိးတို႔ဟာ ဘာသာအယူအဆ ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း  ရုိးရာပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး၊ ဝါေခါင္လျပည္႔ ခ်ည္ျဖဴ ဖြဲ႔ပြဲ၊ ႏွစ္ဦးေကာက္သစ္စားပြဲ၊ အစည္းအေဝးပြဲ၊ ယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ စသျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း အမ်ဳိးသား အလေတာ္ကို လႊင့္ထူခဲ့ၾကပါတယ္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလမွာ တစုတရုံးတည္း အတူတကြ ေနထိုင္ခြင့္မရခဲ့ပါ သို႔ေသာ္  ကရင္အမ်ိဳးသားရဲ႕အလံေတာ္ေအာက္မွာ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမွဳမရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရပ္နီးရပ္ေဝး ဘာသာ အယူအဆ ကြဲျပားျခားနားမွဳရွိေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔မွ က်ေရာက္မည့္(၇၂)ၾကိမ္ေျမာက္ ကရင္ႏွစ္သစ္ ကူးေန႔မွာ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ေအာက္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း ၾကြယ္ဝခ်မ္း သာျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာဘဝကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္အမိ်ဳးသားအလံဟာ အေရးၾကီးေသာ အမွတ္အသားတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြဲျပားျပန္႔က်ဲေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အလံေတာ္က စုစည္းညီညြတ္ေစျပီး အင္အားျဖစ္ေစပါတယ္။ ထိုအင္အားမွတစ္ဆင့္ ရုန္းကန္မႈ အျဖင့္သို႔ ေရာက္ရွိကာ လြတ္ေျမာက္ေသာဘဝသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါတယ္။ 


ဝင္းေရာ္ ေစာထဲေန

Feedback From
Name of sender: ဖိုးခြား
Email of sender: phoekwar90@gmail.com
COMMENTS: ဖတ္လို႕ အရမ္းေကာင္းပါတယ္ အသစ္ေလးေတြ တင္ျဖစ္ရင္လဲ ေမးထဲကို ပို႕ေပးပါအံုး အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္
Feedback; အႀကံျပဳရန္
ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္
Kaowao Feedback
:
: 


၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဆာင္းပါးမ်ား၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဆာင္းပါးမ်ား


သမုဒၵရာတြင္႐ြက္လြင့္ေနၾကသူမ်ား

ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ရေအာင္ျပန္တိုက္ယူဘို႔လိုအပ္တယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေၾကးမံု သတင္းစာတိုက္ႏွင့္ ျပန္မာ့အလင္းသတင္းစာတိုက္တို႕မွ လုပ္စားပြဲၾကီးမ်ား

မခမ္းေသာမ်က္ရည္

ေၾကးမုံသတင္းစာတိုက္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ

ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး

စံခလပူရီတံတားေပၚဝယ္

အျပာေရာင္သစ္ခြပြင့္၏အားမာန္

အရိပ္မဲ့ေသာပန္းကေလးမ်ား

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ႏွင့္ ရုိးရာဒုံးယိမ္းအက

ေပ်ာက္ကြယ္လုလုမြန္ရိုးရာမိေခ်ာင္းတူရိယာ

ျပည္ေထာင္စုတပ္ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ အပိုင္း(၂)

ဒီမိုကေရစီစနစ္အား ဦးတည္သည့္ အေျခခံဥပေဒသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ တည္ေဆာက္နိုင္

ျပည္ေထာင္စုတပ္ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ အပိုင္း(၁)

ေက်ာင္းသားနဲ႔နုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ စြယ္ေတာ္ရြက္ခေလးေတြလိုပဲတဲ့

ညီညြတ္ျခင္းသည္ အင္အား

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ နအဖႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ

“လြတ္လပ္မႈကိုပဲ က်မတို႔လိုခ်င္တယ္”

ဘုရားသုံးဆူးျမိဳ႔ေစ်းသည္တစ္ဦးမွ အယ္ဒီထံေပးစာ

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္ထဲေရးဌာန၏အသိေပးခ်က္

စိတ္မခ်ရေသာ မြန္ေဒသ

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခခ် မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပဏာမတာဝန္

စနစ္ဆိုးရဲ႕ႏွစ္ထပ္ကြမ္းသားေကာင္မ်ား..(အပိုင္းႏွစ္)

လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မွဳကိုလုပ္ႏုိင္တာ စစ္အုပ္စုပဲရွိပါတယ္။

နဝတ၊ နအဖရဲ႕တရားဥပေဒေဘာင္

ေကအန္ယူတပ္မဟာ(၆)ႏွင့္ နအဖစစ္ေရးဗ်ဴဟာ

ဒီမိုကေရစီ၏မ်က္ႏွာစာမ်ား

စနစ္ဆိုးရဲ႕ႏွစ္ထပ္ကြမ္းသားေကာင္မ်ား..(အပိုင္းတစ္)

နအဖ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အႏၱရာယ္

စဥ္းစားဆင္ခ်င္ၾကေစခ်င္သည္ မိတ္ေဆြတို႔ (ဒုတိယအပိုင္း)

စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကေစခ်င္သည္ မိတ္ေဆြတို႔

ဘာဆက္လုပ္ႏိုင္မည္နည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးယင္ နယ္ျခားမေစာင့္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြအလွည့္ပါပဲ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ဖိအားေပးႏုိင္မွသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေကာင္းဘက္သုိ႔ သေဘာထားေျပာင္းမည္

ျမန္မာ့အေရးပမာျပဳစရာ ႀကံ႕၊ ဖြတ္သတၲဝါလႈပ္႐ွားမႈသ႑ာန္အလား

နအဖ၏၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးတည္ရာလမ္း

ထမင္းဆီဆမ္း၊ ရုပ္ဝါဒႏွင့္ ဟမ္ဘာဂါယဥ္ေက်းမႈ


၅၁ ႏွစ္ခရီးႏွင့္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းဘီးတေၾကာ့ျပန္

နာဂစ္အၿပီးတစ္ႏွစ္အၾကာျမန္မာျပည္၏  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ျမန္မာတုိ႔အေရး ေမၽွာ္လင့္စရာေဝးသထက္ေဝး

ဘယ္သူေတြ နယ္ျခားေစာင့္ၾကမလဲ


စစ္၀ါဒီေၾကာင့္အက်ပ္အတည္းနဲ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံ

ေတာင္ကိုိးရီးယားျပည္သူလႈပ္ရွားမႈေအာင္ပြဲႏွင့္ ေအာင္ပြဲသုိ႔ခ်ီတက္ဆဲျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီခရီးစဥ္

နယ္ျခားစစ္တပ္ဖြဲ႔စစ္သင္းခ်ဳိင္းနဲ႔ မဟာဗမာဝါဒီတုိ႔၏မဟာဗ်ဴဟာ

မြန္ေတြကိုတကယ္တန္းခ်စ္တယ္ဆိုရင္

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွအေရး၊ ျမန္မာ့အေရး

ျပႆနာေပါင္းစုံ၏ထြက္ေပါက္


အခ်င္းခ်င္း ပစ္ၾကခတ္ၾကသတ္ၾကေလာ့


ထ႐ုိဂ်န္ျမင္း ယူတုိးပီးယားအေတြးႏွင့္ ၿငိမ္းတုိ႔၏ေရွ႕အလားအလာ


အမေတာ္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္ေထာင္တိုးေပးျခင္း


ေက်ာခ်မ္းစရာ ျဖစ္ေနကုန္ၾကၿပီ


အဖိုးႏွင့္ေျမးစရိုက္တူသူခ်င္းမို႔


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခဳံေရး အစိုးရိမ္ႀကီးစရာမလုိ


ခိုင္းႏြားမ်ားရွား လယ္သမားအခက္ေတြ႕


ဆားရွားပါးမႈ စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိ


မြန္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္
ႏုိင္ေအာင္ထြန္း၏ အထုပၸတၲိအက်ဥ္း


ျပႆနာေပါင္းစုံ၏ထြက္ေပါက္


“ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာ၊ ထမင္းၾကမ္းခဲႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးအတၲ"


လက္သည္တရားခံက
ဘယ္သူလဲ


တစ္ခါေသဘူးခဲ့ၿပီးၿပီ


ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေပးစာတစ္ေစာင္


အခ်င္းခ်င္းနားလည္းမႈျဖင့္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းၾကစုိ႔


ေတာတြင္းဥပေဒ၊
မုဆိုးရာသီႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပဲြ


ႏုိင္ထင္(ကြယ္လြန္)မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌေဟာင္း၏ အထုပၸတၲိအက်ဥ္း

ႏုိင္ေရႊက်င္ (ကြယ္လြန္)
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌၾကီး၏ အထုပၸတၲိအက်ဥ္း 


မေအာင္ျမင္ေသာ ကန္ခ်နဘူရီ-ထားဝယ္ အာ႐ွွအေဝးေျပးကားလမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား


ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အဆင့္ေနရာ

စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

မြန္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း


ျမန္မာျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ကုိ ေလ့လာေသာ္(၆)  


စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး


Untitled Document


Untitled Document
   Top | Go Back
မူပုိင္ © 2004 - Kaowao Newsgroup. All Rights Reserved. web counter code Views